kanaatkar olmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#431

“Her türlüsü haram olan, insanları ve halkları birbirine düşman eden, faizin yerini, fakirle zengini dost eden, sınıf çatışmasını önleyen zekât ve sadaka almalıdır. İktisadın hem öznesi, hem de hedefi konumundaki insan, asla israf etmemeli, kanaatkâr olmalıdır; o helal kazanç için çalışır, fakat hırsa kapılmaz. Böylece aşırı hırsın doğuracağı kötü sonuçlardan korunmuş olur.”

 

#1581

Uzun emelli, hırs ve tamah sahibi kanaatkâr olamaz.

Sabır olmadan ise kemale ulaşılamaz.

#1586

Hakiki insanlık, ancak, iman ve İslamiyet ile mümkündür.

İnsani vasıflar, kanaatkâr olup, uzun emelleri terk ettikten sonra inkişafa başlar.

Bir kişide uzun emel varsa, onda insani vasıflar aranmaz.Etiketler