helali terk | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1281

“Ahmed b. Hanbel (r.a) sordular:

Zühd nedir?

Ahmed b. Hanbel (r.a) şöyle cevapladı:

Zühd üç türlüdür:

Birincisi, haramı terk etmek ki bu avamın zühdüdür.

İkincisi, helalin de çoğunu terk etmektir ki bu da seçkin olanların zühdüdür.

Üçüncüsü ise, Allah’tan alıkoyan her şeyi terk etmektir ki, bu da âriflerin zühdüdür.”

#1314

Hz. Ebu Bekir (r.a) harama düşme korkusuyla yetmiş tane helali terk ettiğini söylemiştir.

#1314

Hz. Ebu Bekir (r.a) harama düşme korkusuyla yetmiş tane helali terk ettiğini söylemiştir.Etiketler