öfkeye hakim olmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler







      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#717

Birkaç meraklı, bilgisiyle meşhur olan bir bilgeye sormak üzere bazı sorular hazırlamışlar.

Sorularını sırasıyla sormuşlar ve bilge de cevaplamış:

“En akıllı kişi kimdir?

“Öfkesine hâkim olan kişidir.”

“En zengin kişi kimdir?”

“Elindeki hazinenin, yani yaşadığı günün ve saatinin kıymetini bilen kişidir.”

“Saygıya kim daha layıktır?

“Kendisine ve dostlarına saygı gösteren kişidir.”

Bu cevaplar üzerine birisi dayanamayıp atıldı:

“Ama efendim, bu söyledikleriniz o kadar açık ve belli şeyler ki!”

Bilge bunu da şöyle cevapladı:

“Zaten çok açık olduklarından, insanoğlu onları bu kadar çabuk unutabiliyor.”

 

#1313

Bir gün Hz. Ali (r.a) ile oğlu Hz. Hasan (r.a) (Allah onlardan razı olsun) arasında şu konuşmalar geçer:

Ey oğul, doğruluk nedir?

Kötülüğü iyilikle savmaktır.

Peki, şeref nedir?

Dostlara iyi davranmak, hataları kabullenmektir.

Mürüvvet nedir?

İffetli ve dürüst olmak… Malı helal yoldan kazanmak, yerinde harcamaktır.

Şefkat nedir?

Kendinden zayıf olana bakmak, düşmüş olanları koruyup gözetlemektir.

Alçaklık nedir?

Kişinin sadece kendi nefsi için elde edip kazanması ve yalnız sevdiği şeyler için harcamasıdır.

Cömertlik nedir?

Darlıkta ve bollukta harcama yapmak, ihsanda bulunmaktır.

Cimrilik nedir?

Kişinin elinde bulunan malları üstünlük, harcadıklarını ise ziyan olarak görmesidir.

Kardeşlik nedir?

Darlıkta ve bollukta iyilik yapmaktır.

Korkaklık nedir?

Arkadaşa karşı cüretkâr olmak, düşmana karşı ise geri durmak, ondan kaçmaktır.

Asıl ganimet nedir?

Takva sahibi olmaya gayret etmek, dünyevi şeylere değer vermemektir.

Hilm (yumuşak huyluluk) nedir?

Öfkeye hâkim olmak, nefsin arzularına engel olmaktır.







Etiketler