cemaat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#884

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat çizgisinden ayrılmak cennete götüren yolu terk edip, cehenneme yönelmektir.

#1226

İbadetlerin en üstünü müslümanlara din ilmi öğretmektir. İlimlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o, müminin miracıdır. Sen farzları vaktinde, sünnetleri ile beraber kıl. Mümkünse cemaati de kaçırma.

#1262

Cahillik zamanını ve işlediğin günahları anma. Cemaatle namaz kılmana engel yoksa cemaati asla terk etme.

#1263

Ölüm; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fâni olduğunu ihtar eder görene. Dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır bizlere.

Ölümün nasihati, ola ki gözden kaçar endişesiyle, bizim cenaze merasimlerimizde söze de dökülür. Cenaze namazı için saf tutulduğunda tekbirden önce cemaate dönen hoca efendiler, musalladaki ölüyü işaretle “Unzurû bi-ayn’il-itibar” (ibret gözüyle bakınız) diye başlayan bir ikazda bulunurlar. İsterler ki insanlar hal ve hareketlerini bu ikaz istikametinde belirlesinler.

#1612

İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbanî k.s. hazretleri, Ashab-ı Kiram hakkında ihtilafa düşen ve yer yer ağır sözler edenleri şöyle uyarmaktadır:

“Ashab-ı Kiram arasında geçmiş olan çekişmeleri ve savaşları güzel yönlere hamletmek ve yormak gerekir. Bunlarla ilgili nefsimize uymaktan ve taraf tutarak konuşmaktan çekinmek lazımdır. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat âlimlerinin de ifade ettiği gibi sahabiler arasındaki ihtilaflar içtihada ve yorum farklılığına dayanmakta olup, şahsi istek ve arzuları için ortaya çıkmış değildir.” Etiketler