hasenat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#510

Vefa duygumuz ne âlem de?

Nimete şükür etmeyi biliyor muyuz?

Gayemiz ulvî mi yoksa süflî mi?

Kime kulluk ediyoruz, kimi seviyor, kimden korkuyoruz?

Hayır ve hasenata meylimiz nasıl?

Allah’ın dostlarıyla mı yoksa düşmanlarıyla mı birlikteyiz?

En çok fakirlikten mi korkuyoruz yoksa ahiret âlemine imansız göçmekten mi?

Allah’ın kullarına ve yarattığı mahlûkatına karşı şefkatli miyiz yoksa zalim mi?

#1190

Kız evlâtlar, ana-babası için hayır ve hasenattırlar. Oğlanlar ise, nimettirler. Hasenat sahibi olanlar sevap kazanır. Nimetlerden ise hesaba çekilir, sual sorulur.

#1190

Kız evlâtlar, ana-babası için hayır ve hasenattırlar. Oğlanlar ise, nimettirler. Hasenat sahibi olanlar sevap kazanır. Nimetlerden ise hesaba çekilir, sual sorulur.Etiketler