ibret almak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#420

Her kim gördüklerinden ibret almıyorsa, o kimse için körlük gömesinden daha hayırlıdır.

#575

Dünya hayatında asıl zararda olanlar, ölümden ibret almayanlar ve ölümden sonrası için hazırlık yapmayanlardır.

#1095

 

Mevlânâ Hazretleri, müridleriyle birlikte bir gün yolda giderken birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler. O esnada müridlerinden biri, bu güzelliğe gıpta eder ve şöyle der:

 "Ne güzel bir kardeşlik örneği, keşke bütün insanlar bundan ibret alsa." Mevlânâ Hazretleri tebessüm buyurarak şöyle karşılık verir: 
"Aralarına bir kemik atıver de o zaman gör kardeşliklerini." 

#1234

Bir zengin öldü. Bir köşk ile iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi: “Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişah idim. Çok yaşadım. Mezarda yüz otuz sene kaldım. Sonra, toprağımla çanak çömlek yaptılar. Kırk sene evlerde kullandılar. Kırıldım. Sokağa atıldım. Sonra, benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de, benim gibi olacaksınız” dedi.

#1462

Allah’ım suskunluğumu tefekkür eyle. Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, hep seni anayım.

Talha bin Musarrif

#1749

Büyük Veli Beyazıd-ı Bistami hazretleri, hangi şehre gitse ilk önce o şehrin kabristanlarını ziyaret edermiş.

İbn-i Abbas ise, kendisine nerelerin dolaşılması gerektiğini soranlara şu cevabı veriyormuş.

“Gündüz ibret alarak kabristanları, gece ise tefekkür ederek gökyüzünü” demiştir.

#1822

Ölümden ibret almak için illa ki kendi ölümümüzü mü beklememiz lazım!

#1967

Dünya da ibret alınacak hadiseler pek çoktur. Ancak bunlardan ibret alan insan sayısı pek azdır.Etiketler