zikir | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#974

Aynı avucunun parmağıyla, kamer'i parça etmesi ve aynı el, çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaşlılara şifa olması, elbette o mübarek el, ne kadar harika bir mucizeyi kudreti ilahiyle olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i süphanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse, zikir ve tesbih ederler. Ve a'dâya karşı, küçücük bir cephaneye Rabbânidir ki; içine taş ve toprak girse, gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı, küçücük bir eczahane-i Rahmandır ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celâl ile kalktığı vakit, kamer'i parçalayıp, kab-ı kavseyn şeklini verir ve celal ile döndüğü vakit, âb-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zât'ın bir tek eli, böyle acip mu'cizata mashar ve medar olsa; o zât'ın, hâlik-ı kâinat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biad edenler, ne kadar bahtiyar olacakları, bedâhet derecesinde anlaşılmaz mı?  

#1151

Bayezid-i Bistami devamlı; "Allah!.. Allah!.." derdi. Vefâtı ânında da yine; "Allah!.. Allah!.." diyordu. Bir ara şöyle duâ etti: "Yâ Rabbî! Senin için yaptığım bütün ibâdet, tâat ve zikirleri hep gaflet ile yaptım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hâli devam ediyor. Allah'ım! Bana huzur ve zikir hâlini ihsan eyle." Bundan sonra, zikir ve huzûr hâli içinde rûhunu teslim etti.

#1288

“Hâcegan yolunda, içinde bulunulan vaktin icabı neyse ona göre davranılır. Şahsi zikir ve murakabe, ancak Müslümanlara hizmet edecek bir durum olmadığı zaman yapılır. Gönül almaya vesile olacak bir hizmet, zikir ve murakabeden önce gelir. Bazıları nafile ibadetlerle uğraşmanın hizmetten üstün olduğunu zannederler. Hâlbuki gönül feyzini temin eden şey, Allah için başkalarına hizmet etmektir.”

Allah’a bizim ibadetimiz lazım değildir. Ama ihtiyaç ehli bizim yardımımıza muhtaçtır. Allah katında bu ihtiyacı gidermek nafile ibadetten daha sevimlidir.

#1628

Âlimler ve veliler verânın sadece ilim, takva ve zikirle ilişkisini belirtmemiş, bunun yanında bunların hangi sırayla elde edileceğini de göstermiştir. Bu konuda ikinci bin yıllın müceddidi İmam Rabbanî k.s. hazretleri şöyle demiştir:

“Akıllı kimselere ilk gereken Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yoluna uygun bir şekilde akaid öğrenmek ve inancını düzeltmektir. Bundan sonra fıkıh hükümlerini öğrenmek gerekir. Farz, vacip, helal, haram, sünnet, mendup, şüpheli ve mekruh olan şeyleri bilip gereğince amel etmelidir. İtikad ve amele dair iki kanat elde edildikten sonra da Hak Teâlâ’nın yardımıyla, bütün vakitleri zikirle geçirmeye gayret etmelidir.”

#1657

Şeytana karşı en güçlü saldırı ve savunma silahı zikirdir.

#1876

Bir gün olur götürürler evinden

Allah’ın adını bırakma dilinden

Kurtuluş yok Azrail’in elinden

Dünya kadar malın olsa ne fayda.

#1924

Allah’ım! İçinde Senin zikrin bulunmayan kalp, ne kadar yalnızdır! İçinde Senin korkun bulunmayan kalp, ne kadar haraptır! İçinde Senin sevgin bulunmayan kalp ne kadar da mutsuzdur!Etiketler