inkar etmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#962

Ateistlerin ağzından, isteseler de istemeseler de her nefes alıp verdiklerinde “Hu” (O) harfi kendiliğinden çıkıyor. Ağızlarından inkâr ettiklerini, kendi ağızları ve ciğerleri tekzip ediyor. Hem de her dakikada 20 kere. Hakkı zikreden bu sesi susturmaya kalksalar, hayatları duracak!

#1809

Okuyucularından biri, Peyami Safa'ya şu mektubu gönderir: 
''Koca Peyami! 
Allahtan bahsetmek senin ağzına yakışmıyor. Çünkü kafan çalışıyor ve mantığın sağlamdır... Yoksa sende mi ölümden korkmaya başladın?'' 

Peyami Safa şu şekilde cevap verir: 
Ey koca kafalı; 
Dünyanın, Eflatun’dan Farabi'ye,İbn-i Sina'ya,Mevlana'ya ,Hegel'e,Einstein'a,Bergson'a ve bütün hayatta bulunan doğulu-batılı meşhur bilim adamı ve filozoflarına varıncaya kadar ''kafası işleyen ve mantığı sağlam'' yüz binlerce dahi ve mütefekkir, Allah ' a inanır. 
Allah'ı körü körüne inkâr etmek kolaydır ve kârlı görünür; insanı güya hesap vermekten kurtarır. Fakat Allah'ı metafizik, felsefi ve ilmi delillerle inkâr etmek O'nu ispat etmekten daha zordur. Allah’a inanmak değil inanmamak insanın boyunu aşar. 
Allahsız filozoflar bile tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada, bir kelime ve derece farkından başka bir şey yoktur. 
Unutma ki insanlar arasında Allah'a inanan dehalar ve büyük zekâlar pek çoktur. Eşekler arasında ise hiç yoktur. 

#1951

İnanmıyorum diyen, çoğunlukla yanılır. Çünkü içinde ta derinliklerde, hiçbir zaman kurumayan bir iman kaynağı vardır. Allah’ı inkar eden kelimeler geçtiği dudakları yakar. Mukaddes değerleri küçültmek için açılan ağızlar cehenneme açılan pencerelerdir.

Lamennais Etiketler