dünyaya bağlılık | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#848

Allah’ü Teâlâ bize, haramlardan, şüphelilerden, hattâ şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup, mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise, aşırı derecede dünyâyı sever, ona bağlanırız. Bu; günâh olarak, bize yeter.

#1501

İnsanın başına hayır gelirse Allah’ın rahmetinden, şer gelirse nefsinden, şeytandan veya dünyaya olan bağlılığından olduğu bilinmelidir.

#1706

Malik b. Dinar hazretleri şöyle der:

“Kuşkusuz beden hastalandığı vakit yeme içme ve uyku ona rahatlık vermez. Aynı şekilde kalp de dünyaya bağlandığı zaman, yapılan vaaz ve nasihatler ona fayda vermez.”Etiketler