ilik | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#32

Şeytan malı ya israf ettirir veya cimrilik ettirir. Hayra harcamaktan alıkoyar. Yoksul olursun, elin daralır diye korkutur. Sadakanın malı azaltmayacağı ise ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir tohuma benzer.  Allah dilediğine daha fazla da verir.” (Bakara Suresi, 261) Peygamber efendimiz (a.s.m.), yemin ederek: ‘’Sadaka vermekle mal azalmaz’’ buyurdu.

#39

 Hz. Hüseyin r.a. bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı bir şeyler konuştuğunu öğrenir. Bunun üzerine, içi taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp adamın evine gelir ve kapıyı çalar.

Kapıyı açan adam, Hz. Hüseyin’i bir tepsi hurma ile karşısında görünce hayret eder. “Ey Peygamber torunu! Bu nedir?” diye sorar.

Hz. Hüseyin de şöyle der:

“Bunu al, sana getirdim. Hakkımda kötü konuşarak iyiliklerini bana hediye ettiğini öğrendim; ben de yaptığın iyilik karşılıksız kalmasın diye sana bunları getirdim.”

#62

İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefalet hiç eksik olmaz.

Hz. Süleyman a.s.

#259

Başkasına iyilik eden kimse, aslında en büyük iyiliği kendisine etmiş olur.

#378

Evlilik, her iki taraf içinde kötü huy ve zararlı alışkanlıkları giderme kurumudur.

#379

İlk lanet ırkçılığadır. İlk faşist şeytandır. İnsana karşı üstünlük tasladığı için Allah tarafından lanetlenmiştir.

Ne yazık ki, bu dünya faşizmin kucağında debelenmektedir hala. Özellikle mikro milliyetçilik halkların en büyük baş belasıdır. Oysa “fikri kavmiyeti tel’in ediyor peygamber.”

#388

Hz. Muhammed’e (s.a.v) tam ve kusursuz tabi olabilmek için, O’nu tam ve kusursuz sevmek gerekir. Tam ve olgun sevginin alameti de, onun düşmanlarını düşman bilmektir. Onu beğenmeyenleri sevmemektir. Sevgiye müdahene, gevşeklik sığmaz.

#391

İleri de öyle bir zaman gelecek ki,

Kıtâl ve zulümsüz hükümdarlık etmeye yol bulunmayacak.
Çılgınlık ve cimrilik etmeden zengin olmak mümkün olmayacak.
Kişilerin arzularına uymadıkça da insanlarla sohbet etmek mümkün olmayacak.
Bu zamana kim yetişir ve sabır ve metânet gösterir kendini korursa, Allah-ü Teâlâ o kimseye elli sıddık sevabı verir.

Hz. Ali r.a.

#401

Kul için dertlerin, belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticesi hayırdır, iyiliktir. Çünkü günahların af olmasına veya ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

#678

Ehl-i beyt sevgisi Ehl-i Sünnet’in asıl sermayesidir. Ehl-i Sünnet mensuplarını Hz. Ali’yi sevmemekle suçlayan ve Hz. Ali’yi sevenlerin sadece Rafızîler olduğunu iddia edenler ne kadar cahil, ne kadar bağnaz kimselerdir! Hz. Ali’ye sadece sevgi beslemek Rafızîlik değildir; Rafızîlik Hz. Ali dışındaki üç halifeye karşı tavır almaktır. Sahabeye tavır almak da dinen yerilmiş, sapkınlık alameti olarak kabul edilmiştir.

İmam Şafii (r.a.) şöyle der:

“Muhammed (s.a.v)’in ailesini sevmek eğer Rafızîlikse, insanlar ve cinler şahit olsun, ben Rafıziyim.”  

#681

Şeytanın kalbe giriş yollarının en önemlisi şehvet ve gazaptır. Şehvetin helal olanı evlilikle sonuçlanır. Yuva kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak helaldir. Böyle olmasaydı insanlar çoğalmazdı.

Tıpkı bunun gibi gazabında helali vardır. Gazap; vücuda, namusa, dine gelen zararları uzaklaştırmak için kullanıldığı zaman helaldir.

#700

Cümleler doğrudur, sen doğru isen.

Doğruluk bulunmaz, sen eğri isen

 

#704

İyiliğe iyilikle, kötülüğe adaletle muamele ediniz.

#723

Takva ile yapılan zerre miktarı iyilik ve ibadet, mağrurların dağlar kadar ibadetlerinden daha büyük ve daha üstündür.

Ebû’d Derda r.a.

#815

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar.

 

#858

Günahın küçüklüğüne bakma. Fakat kime karşı âsi olduğuna bak.

 

#1118

Dünya ve ahirette iyilik, sabır ile ele geçer.

#1175

Bayezid-i Bistami buyurdu ki:

On şey insanı aşağılık yapar:
1) Öfke ve hiddet, 2) Kin ve nefret, 3) Büyüklenme, 4) Zulüm ve haksızlık, 5) İnat yollu mücadele, 6) Cimrilik, 7) Başkasına ezâ ve cefâ etmek, 8) Mümin kardeşine saygısızlık, 9) Kötü huy ve fenâ ahlâk, 10) İnsaf ölçülerini aşmak.

#1186

İyilik üç şeyle tamam olur:

1. O iyiliği yapmakta acele etmek.
2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek.
3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.

#1186

İyilik üç şeyle tamam olur:

1. O iyiliği yapmakta acele etmek.
2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek.
3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.

#1186

İyilik üç şeyle tamam olur:

1. O iyiliği yapmakta acele etmek.
2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek.
3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.

#1379

İnanç çürük olursa, gerçekler düşman olur.

Vicdan çürük olursa, cüzdanlar şişman olur.

#1526

“Kim ne yaparsa kendisine yapar” denilmiştir. İyilik de kötülük de sonuçta sahibine döner. 

#1556

Allah için bir başkasına yardım etmek, gücü yettiği kadar iyilik ve ihsanda bulunmak, muhtaçların derdiyle dertlenmek, kalpteki iman ve irfanın sonucudur.

Malından ve canından cimrilik edip Hakk’ın ve halkın hukukunu çiğneyenler, dünya ve ahiret mutluluğuna eremezler.

Nitekim ruhun saadeti, Allah için sevgi ve hizmette gizlenmiştir.

#1668

Harcıyoruz ama sadece nefsimize. Kendimiz söz konusu olunca israftan kaçınmıyoruz. Hep kendimiz için, sadece kendimiz için harcama yapıyor olmak ne büyük talihsizlik! Bu huy cimriliğin diğer adı.

#1686

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bakılmalıdır. Allah için yapılan hiçbir amel, ibadet ve iyilik zayi olmaz. Atalarımız, “Sen bir iyilik yap denize at, balık bilmezse hâlık (yaratıcı) bilir” demişlerdir.

 

#1687

Sabrın başlangıcı çok acı sonu ise bal gibi tatlıdır.

Dertlerin belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticede hayırdır, iyiliktir.

Çünkü kulun günahlarının affolunmasına ve ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

 

#1725

Katı kalplilik, çok yalan ve hasetten meydana gelir.

Hz. Ebubekir r.a.

#1726

İyilik yapmaya gücün yetmezse bari kötülük yapma.

Feridüddin Attar

#1786

En büyük mutluluk bir başkasını mutlu etmektir.

Victor Hugo

 

Cehennem azabına karşı iyiliği kendine siper edin.

Yusuf Has Hacip

#1870

Edep perdesinin, hayâ perdesinin, mahremiyetin perdelerinin yırtıldığı bir çağda yaşıyoruz.

Görülmemesi, gösterilmemesi, perdenin ardında olması gereken her şeyi ifşa etmek maalesef bu zamanda medenilik sayılıyor. 

#1900

Allâh Teâlâ, kulunun iyiliğini, ondan daha iyi bilir. Bu sebeple en selâmetli yol, ilâhî takdîre râzı olmak ve her hâlükârda şükredebilmektir.

#1997

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla.

Lao Tse

#2024

Yüce Allah, Dâvud  a.s.’a şöyle vahyetmiştir.

Yâ Dâvud, âlimler iyilikle emretmeyi ve kötülüğü de nehyetmeyi bıraktıkları zaman, bil ki kendilerinden heybet gider, sefil ve şerli kimselerden olurlar.

Zebur’dan.Etiketler