mübarek ay | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#726

Gönlünü Ramazan’a açanlar bu mübarek ayda elini ve kapısını da yoksula açarlar.

 

#1742

Ramazan-ı şerifte sevab-ı a’mal bire bindir.

Ramazan-ı Şerif'te mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübârek ayda oruç vasıtasiyle çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumâne gülüyorlar.

Mektubat 

#1760

Derler ki, “Ramazan, onbir ayın sultanıdır.” Onbir ay bir araya gelse bir Ramazan etmezmiş. Deriz ki, içlerinde senin olmadığın onbirlerce ay, onbinlerce sene, onbinlerce asır peşpeşe dizilse de, sen gönüllerimizde daima birincisin Ramazan. Etiketler