mancınık | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#621

Bizanslılar, İstanbul’un muhasarasında kullandıkları mancınıklarla Türk ordusu üzerine demir parçaları atıyor ve bazı askerler de onlardan korunmak için yere yatıyordu. Bunu gören Fatih’in gür sesi işitildi:

“Putperestler! Demir parçasına secde mi ediyorsunuz?

Yaptıkları hatayı anlayıp yerden kalkan ve “Allah Allah” deyip hücuma geçen Türk askerini artık hiçbir şey durduramadı.

#1864

İnsanları çekiştiren kimsenin hali, bir mancınık kurarak güzel amellerini doğuya batıya, her yana atan kimsenin haline benzer.

Fudayl bin İyaz Etiketler