Sivrisinek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#598

Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi o halketmiştir.

Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiye’yi de o tanzim etmiştir.

Çam’ın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihristini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semâvâtı yıldızlarla yazan kalem olabilir.

Said-i Nursi 

#1819

Allah, küçük şeylere büyük görevler yükler, gurura kapılanlara dersi, en acizlerle verir.

Aczini öğrenmemiş miydi, bir sivrisinekten Nemrud? Kabil almamış mıydı, ilk dersi bir kargadan?

Ebabil kuşları, Kâbe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusuna, küçük gagalarıyla nasıl fırlatıyordu, küçük kızgın taşları!

Ya Sevr Mağarası’ndaki olay?

Örümcek ağı ile bir çift güvercin, küfrün gözlerini etmemiş miydi kör?Etiketler