mükafatlanmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#502

Kul, aslında cehennemlik olan bir adamı Allah rızasına uygun hayırlı bir iş yaptığını gördüğü için sevmiş olsa, bu yüzden Allah onu mükâfatlandırır. Yine kul, aslında cennetlik olan bir adama Allah’ın rızasına aykırı bir kötülük yaptığını gördüğü için buğz etmiş olsa, bundan dolayı Allah onu mükâfatlandırır.

#1343

İbn Abdüsselam Şam’da iken şiddetli bir kıtlık olmuş, bahçeler ucuza satılmaya başlanmıştı. Hanımı kıymetli bir süs eşyasını vererek satıp karşılığında bir bostan almasını istedi. O da götürüp sattı. Dönünce hanımına: “Cennette bir bahçe alıverdim! Halkın sıkıntısını görünce, o eşya parasını tasadduk ettim.”dedi. Kadın da “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın” dedi.Etiketler