Kendisini günahkâr bilme olgunluğu | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#409

Bağdat’ın maneviyat büyüklerinden Ahmed Rufai Hazretleri bir gün ders verdiği öğrencilerine der ki:

İçinizde kim bir ayıbımı görürse hemen söylesin ki o ayıbımı vakit geçirmeden düzelteyim, tekrar etmeyeyim!

Kimseden bir ses çıkmaz. Ancak bir talebesi parmağını kaldırır:

Efendim der, sizde benim gördüğüm büyük bir ayıp var.

Söyle bakayım evladım o ayıbımı da hemen düzelteyim!

Gözleri yaşararak konuşan talebe, hocasının ayıbını şöyle ifade eder:

Sizin en büyük ayıbınız, bizim gibi günahkârları talebe olarak kabul etmenizdir!

Bu söz üzerine derin bir sessizlik başlar. Neden sonra Rufai Hazretlerinden şu söz duyulur:

Kendisini günahkâr bilme olgunluğuna erişen bu talebemi yerime halife tayin ediyorum. Bundan sonra ben olmadığım zamanlarda sohbeti o yapacaktır.

 Etiketler