kazanç | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#381

Dünyaya tamah eden kimseleri nasıl tanıyabiliriz?

Böyle kimselerin yediklerinde ve kazançlarında asla haram, helal endişeleri yoktur.

#395

İnsan haram kazancıyla yaptığı hayırlardan (örneğin cami yaptırmak) asla sevap kazanamaz.

#431

“Her türlüsü haram olan, insanları ve halkları birbirine düşman eden, faizin yerini, fakirle zengini dost eden, sınıf çatışmasını önleyen zekât ve sadaka almalıdır. İktisadın hem öznesi, hem de hedefi konumundaki insan, asla israf etmemeli, kanaatkâr olmalıdır; o helal kazanç için çalışır, fakat hırsa kapılmaz. Böylece aşırı hırsın doğuracağı kötü sonuçlardan korunmuş olur.”

 

#924

Alın teriyle elde edilmiş kazanç, hem güzel, hem temiz hem de helaldir.

 

#924

Alın teriyle elde edilmiş kazanç, hem güzel, hem temiz hem de helaldir.

 

#1907

Fudayl bin İyâd buyurdu ki:

"Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr, sermaye olduktan sonra meydana gelir."Etiketler