“İyi ile kötüyü birbirinden ayıran şey | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#335

Büyük âlim Cafer-i Sadık, Numan adındaki talebesine sordu: “Akıl nedir?”

Numan şöyle cevap verdi:

“İyi ile kötüyü birbirinden ayıran şeydir.”

Cafer-i Sadık, bu cevabı yetersiz buldu ve:

“Bu kadarını atlar da yapabilir. At, yanına yaklaşanın; ona ot mu getirdiğini, yoksa kırbaç mı vuracağını anlar.”

Numan: “Öyleyse siz söyleyin akıl nedir?” dedi.

Cafer-i Sadık şöyle buyurdu:

“Akıl, iki önemli iyi şey bir arada karşına çıktığında, hangisinin daha iyi olduğunu ayırabilmektir.”

Hocasından bu hakikatli dersi alan Numan adındaki bu talebe İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir.Etiketler