gölgeye sığınmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#305

Geçmişlerden bir adam, sıcak havada yola çıktığı zaman, bir bulut kendisine gölge edermiş. Bunu gören başka bir adam:

“Ben de onun gölgesinde yürüyeyim demiş.” Demiş ve yürümeye başlamış. Önceki adam, bazı kimselerin kendi gölgesine sığınarak yürüdüklerini görünce, ucbe düşmüş, yani kendisini beğenme hissine kapılmış. Ayrıldıkları zaman gölge yapan bulut, ikinci adamı takip etmiştir.

Şa’bi Etiketler