şikayet etmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#25

Hz. İsa (a.s) bir gün bir hastaya rast geldi. Hasta adam hem felçli, hem cüzzamlı, hem de alaca hastalığından ıstırap çekiyordu ve üstelik gözleri de görmüyordu. Buna rağmen adam hiçbir şikâyet etmeden, “Allah’a hamd olsun. Rabbim birçok insanın uğradığı dertlerden beni kurtardı” diye şükretmekteydi.

Hz. İsa (a.s) sordu: “Nedir o dertler?”

Adam şu güzel cevabı verdi:

"Ya İsa, neler olacak, Allah’ı tanımamak, O’na inanmamak. Rabbime şükrolsun ki beni zatını tanımama bilgisizliğinden kurtarıp marifet kaftanıyla şereflendirdi."

#129

Sürekli şikâyet ve memnuniyetsizlik, şükürden ve sabırdan yoksun gafil kimselerin en belirgin halidir.

#783

Râbiyat-ül Adeviye, bir gün bir kişi gördü ki, başına tülbent bağlamıştı.

Niçin bağladın? dedi.

Başım ağrır.

Kaç yaşındasın?

Otuz yaşındayım.

Otuz yıldır âfiyette iken hiç başına şükür tülbenti bağladın mı?

Bir kaç gün hasta oldun, hemen şikâyet tülbentini bağladın öylemi?

 

#1046

İki gözünü bir milyar dolara satmaya razı olur musun?

Elbette ki hayır!

Öyleyse sakın ha fakirlikten şikâyet edip durma a gafil! Çünkü sende sağlıklı herkes gibi çok zengin sayılırsın.

#1935

Sabr-ı cemîl, başa gelen belâ ve musîbetleri hiçbir şekilde kullara şikâyet etmeden, feryatsız, şikâyetsiz, metânetli ve mütevekkil bir şekilde karşılamak demektir. Şayet Allah, kullarına şikâyet edilirse, sabır hususiyetini kaybeder. Belanın şiddetinin artmasına sebep olur.Etiketler