sultan | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#422

Nehirler aktı geçti.

Kurudu vakti geçti.

Nice cihan nice sultan,

Tahtı bıraktı geçti.

Bu dünya penceredir.

Her gelen baktı geçti.

#1181

Câfer-i Sâdık Hz.leri buyurdu ki:

"Din âlimleri fakihler, sultanların, devlet adamlarının kapısına gidip, onlara yaltaklanmadıkça peygamberlerin vekilleridir."

#1300

Yunus Emre (k.s) Tapduk Emre Hazretleri’nin mürididir. Nakledildiğine göre, yıllarca sırtında şeyhinin dergâhına odun taşıdı, hizmet etti. Bu odunlar arasında bir tek eğri odun bulunmazdı. Bir gün Tapduk Emre (k.s) sordu:

-Ey Yunus nedir bu hal? Bu odunlar arasında bir tek eğrisine rastlamak mümkün değil.

Yunus Emre şu cevabı verir:

-Sultanım! Bu kapıya odunun bile eğrisi yakışmaz.

#2021

Nice âlimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Yüce Allah böyle durumlardan korusun.

Fudayl bin İyâzEtiketler