kadınlardan uzak durmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1981

Bir hutbesinde Hz. Osman r.a., Allah-ü Tealâ’ya hamd-ü sena ve Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz’e salât-u selamdan sonra halka şöyle seslendi:

Ey insanlar! İçkiden uzak durun. Zira o, bütün kötülüklerin anasıdır.

Sizden önceki kavimlerden birinde ibadete düşkün bir adam vardı. Kadınlardan uzak dururdu. Bir gün insanları yoldan çıkarmayı meslek edinmiş bir kadın ona musallat oldu. Kendisine haber göndererek, bir meselede şahitliğine ihtiyacı olduğunu bildirdi. Adam, kadından haber getiren hizmetçi kızla birlikte kadının yanına gitti. Eve girdiğinde, girdiği her kapı hizmetçi kız tarafından üstüne kapatıldı. Bu şekilde adam, süslenip hazırlanmış olan kadının yanına kadar vardı. Kadının yanında içki dolu bir kâse, bir de çocuk vardı. Kadın şöyle dedi:

- Vallahi seni şahitlik için çağırmadım. Seni ya bana sahip olman veya şu içkiden bir bardak içmen yahut da şu çocuğu öldürmen için çağırdım. Eğer bunlardan birini yapmazsan bağırarak insanları başına toplar, seni rezil ederim.

Adam, kadının söylediklerinden birisini yapmaktan başka çaresi olmadığını görünce en az zararlı seçenek olduğunu düşünerek içkiden bir bardak içmeyi kabul etti. Kadın ona bir bardak verdi. Adam içkiyi içince içkinin tesiriyle bir bardak daha istedi. Kadın bir bardak daha verdi. Derken adam sarhoş oldu ve hem çocuğu öldürdü, hem de kadınla zina etti.

Bu sebeple içkiden uzak durun! Allah’a yemin ederim ki, iman ile içki alışkanlığı bir kalpte bir arada bulunmaz. Eğer bir adamda bunların ikisi de varsa, çok geçmez biri diğerini dışarı atar.

(Hz. Osman r.a., bu rivayette anlattığı kıssayı Efendimiz s.a.v.’den işitmiştir.)

 Etiketler