korkmamak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1332

Selman-ı Farisi’nin vefatı sırasında Sa’d bin Ebi Vakkas onu ziyarete gelir ve ağladığını görünce sorar:

Niye ağlıyorsun, ölüm korkusundan mı?

Ölümden korktuğum yok, dünyaya tutkum da yok, diye cevap alınca tekrar sorar:

Öyleyse niye ağlıyorsun?

Der ki:

Ben Allah Resulü’ne bir söz verdim, o sözü yerine getiremediğim için ağlıyorum.

Rasulullah Efendimiz: “Dünyada ancak bir yolcu kadar yük alın. Sırtınıza fazla yük almayın. Çünkü yol yokuş, sonra çıkamazsınız yolda kalırsınız. Dünyaya kıymet verip de mal tutkusuna düşmeyin.” buyurmuştu. Ama şu etrafımdakilere bak, ben ne kadar çok şey edinmişim. Şimdi bunlarla Allah Resulü’nün huzuruna nasıl varacağım?

Sa’d (r.a) diyor ki: “Acaba ne malı var diye baktım. Gördüm ki bir tencere, bir sahan, bir testi, bir bardak, bir de sofradan ibaret. Selman bunları çok görmüş ağlıyor.”

#1597

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri tevekkülü: “Kalbin, her durumda Allah Teâlâ’ya itimat etmesi, güven duyması” olarak tanımlamıştır.

İbrahim Havvas Hazretleri demiştir ki; “Tevekkül, Allah Teâlâ’dan başka hiç kimseden korkmamak, onlara umut bağlamamaktır.”

Şakîk b. İbrahim ise; “Allah Tealâ’nın vaat ettiklerine karşı kalbin tam anlamıyla inanıp mutmain olması..” diye nitelemiştir.

#1840

Cesaret on kısımdır. Biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyat’tır.Etiketler