hakim | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#349

Kanun kendi başına iş göremez. Mutlaka her kanunu tatbik eden bir Hâkim olacaktır. Kanun, kendiliğinden bir iş görebilseydi, mahkemelerde hâkime lüzum kalmazdı.

Tabiat kanunları, Cenab-ı Hakk’ın kâinatın sevk ve idaresinde hükümferma olan bir nevi şeriatıdır ki, buna “tekvini şeriat” denir.

#1824

Darwin'in teorisi, ilk organizmaların nasıl meydana geldiğini ve hayatın nasıl başladığını izahta yetersizdir. Nitekim Darwin 22 Mayıs 1863’te yazdığı bir mektupta, “aslında şu anda Tabiî Seleksiyon teorisindeki iddia, genel düşüncelere yaslanmak mecburiyetindedir…Teferruata indiğimiz zaman, hiçbir türün dahi evrim neticesinde değiştiğini ispat edemeyiz. Mevcut değişmelerin ise, teorinin temelindeki izahta olduğu gibi, türün mükemmelleşmesine yarayan değişmeler olduğunu gösteremeyiz. Ayrıca neden bazı türlerin değişip diğerlerinin değişmemiş olduğunu da açıklığa kavuşturamayız “demektedir.

Darwin’in teorisini benimseyenlerden S. BATESON, bir ilmi toplantıda: “Talebeler bize türlerin menşeini izah etmemiz için sorular sordukları zaman doğru dürüst cevap veremiyoruz. Çalışmaların neticesinde yeterli delillerin bulunabileceğine inanmıştık. Şimdiye kadar ki araştırmalar sonunda herhangi bir müspet netice elde edilemediği gibi, menfi sonuçlarda inkâr edilemeyecek kadar çoğalmıştır.” Şeklinde konuşuyordu.

Sokrat “Şüphesiz ki yeryüzünde ve kâinatta meydana gelen hadiseleri tesadüfün eline bırakmak akıl kârı değildir, der.”

Ünlü fizikçi Spencer ise, “Biz kâinatta meydana gelen hadiseleri, idrak üstü bir kudretin tezahürüne bağlamak mecburiyetinde olduğumuzu itiraf etmeliyiz…” demektedir.

Matematikçi Eddington‘da, “Bu kâinatın gerisinde hâkim ve kudretli bir yaratıcı mevcuttur. Yaratma gücüne Allah’tan başka kimse sahip değildir.”der.Etiketler