tohum | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1126

Bayezid-i Bistami bir sene hac dönüşünde Hemedan'a uğrayıp, oradan bir miktar tohum satın aldılar. Bistâm'a gelip, Hemedan'dan aldığı tohum torbasını açınca, içinde bir kaç karınca bulunduğunu gördü. Bunları yuvalarından ayırmanın münasip olmayacağını düşünüp, tekrar Hemedan'a gitti. Tohumu aldığı yere bırakıp, ondan sonra Bistâm'a döndü.

#1791

Ağaç istiyorsan tohum ekmelisin. Cenneti istiyorsan ibâbet etmelisin.

#1827

Ne ekersen onu biçersin.

Dünya tarlasına günah ve zulûm tohumları ekenler, ahirette ancak azap çiçekleri biçerler.Etiketler