Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Kur’an’da, O tercih edici, herşeyin bir programla yaratıldığını haber vererek olayların, düzenin ve varlıkların tesadüf eseri olmadığını ifa­de etmektedir:

“Gerçekten biz herşeyi bir kaderle (program­la) yaratmışızdır.” (Kamer Sûresi,49)

İşte “genetik kod” denilen canlılara ait kader programına göre, bir incir ağacı nokta kadar olan çekirdeğinde yazıldığı gibi, 12 metre ça­pında, 80 metre boyunda, altı bin ton ağırlığında ve beş bin yıllık ömürleriyle dev sekoya ağaç­ları da bir gramın onda birinde yazılmış ve ay­nı kodla şifrelenmiştir. 60 tonluk vücuduyla za­manımızın en büyük hayvanları olan balinalar, 1,5 gramlık bir yumurtada aynı kodla şifrelenmekte ve nihayet bir milimetrenin 7’de biri bü­yüklüğünde ve bir miligramın 2500’de biri ağır­lığındaki bir hücrede de bir insan ve birbirinden farklı bütün insanlar, aynı kodla yazılmış ve yazılmaktadır. Her canlıyı aynı harflerden oluşan farklı şifrelerle yazabilmek, hepsini tanımak ve bilmekle mümkündür. Bu da Yaratıcının bir ol­duğunu ve hepsinin bir elden çıktığını göster­mektedir.

Moleküler biyoloji bazı perdeleri aralamıştır. Bunlardan bakabilen insanoğlunun önünde, cansız atomlardan oluşan sonsuz bir ilim kay­nağı, eşsiz sanat âbideleri ve muhteşem bir tarz­da işleyen sistemler sergilenmektedir.

Allahü Teâlâ’nın sonsuz güç kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz birkaç örnek daha.Etiketler