Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

İslam dinine, İslam ümmetine en büyük zararı birbirlerini çekemeyen sürekli birbirlerini kötüleyen samimiyetten, ihlâstan, din kardeşliği bilincinden çok uzak Hakk’tan ziyade batıla hizmet eden İslami cemaatler verir.Etiketler