Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Ya iyiler bir araya gelip, birlik ve beraberlik içinde hareket edecekler ya da kötülerin ayakları altında ezilip yok olacaklardır. Tek başına gezen (hareket eden) arslanı sırtlan sürüsü perişan (paramparça) eder.Etiketler