Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Az uyuyan kimse çalışkan ve uyanık olur. Çok uyuyan kimse ise tembel ve gafil olur.Etiketler