Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz S├Âz
islami bilgiler

Bayezid-i Bistami k─▒rk be┼č kere hacca gitmi┼čti. Bir gün Arafat Tepesinde oturuyordu. Nefsi ona; "Bâyezîd! Senin bir benzerin var m─▒d─▒r? K─▒rk be┼č defa haccettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarl─▒─č─▒na eri┼čtin" diye f─▒s─▒ldad─▒. Bu ses onu üzdü. Derhâl toparland─▒ ve oradaki mah┼čerî kalabal─▒─ča;
Kim benim k─▒rk be┼č defa yapm─▒┼č oldu─čum hacc─▒ bir ekme─če sat─▒n al─▒r? diye sordu.
Bir adam ba┼č─▒n─▒ kald─▒r─▒p;
Ben al─▒r─▒m, dedi ve ekme─či uzatt─▒.
Bayezid-i Bistami ald─▒─č─▒ ekme─či orada bulunan bir köpe─čin önüne att─▒. Sonra i┼čini bitirip, yol haz─▒rl─▒─č─▒ yaparak, Rum diyar─▒na do─čru yola ç─▒kt─▒. Günlerce gittikten sonra bir rahip ile kar┼č─▒la┼čt─▒. Rahip, Bayezid-i Bistami'nin elini tutup, evine misafir götürdü. Evinde ona bir oda verdi. Bayezid-i Bistami kendisine ayr─▒lan bu odada ibadete ba┼člad─▒ ve kalbini Allahü teâlâya çevirdi. Rahip her gün onun yiyece─čini sabah ak┼čam getirip önüne koyard─▒. Bu hal bir ay devam etti. Bayezid-i Bistami daha sonra nefsine dönerek;
Ey nefis! Seni k─▒rmak istiyorum, fakat Sen o kadar kötüsün ki k─▒r─▒lm─▒yorsun, dedi─či s─▒rada râhip içeri girdi ve;
─░smin nedir?" diye sordu.
O da;
Bâyezîd! Cevab─▒n─▒ verdi.
Rahip;
Ne güzel adams─▒n. Ke┼čke Mesih’in kulu olmu┼č olsayd─▒n!" deyince, bu sözler Bayezid-i Bistami'ye a─č─▒r geldi ve evi terk etmek isterken rahip;
Bizim burada k─▒rk günü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayram─▒m─▒z var, onu görmeni çok arzu ediyorum. Ayn─▒ zamanda çok de─čerli bir vaizimiz, sadece bu günlerde bir defa konu┼čur. Onu dinlemeni istiyorum, deyince, bu teklifi kabul ederek, k─▒rk gün kalmaya râz─▒ oldu.
K─▒rk─▒nc─▒ gün geldi─činde rahip odaya girerek;
Buyurun d─▒┼čar─▒ ç─▒kal─▒m, bayram günümüz geldi, dedi.
Bayezid-i Bistami d─▒┼čar─▒ ç─▒kmak için haz─▒rland─▒. Fakat rahip ona;
Siz bu k─▒yâfetle nas─▒l bin kadar râhibin aras─▒na gireceksiniz? Bu yüzden üzerindeki elbiseyi ç─▒kar─▒p, ┼ču rahip elbiselerini giy ve boynuna ─░ncil'i as! dedi.

Bu teklif ona çok a─č─▒r gelmesine ra─čmen, bunda da bir hikmet vard─▒r diyerek rahibin getirdi─či giysileri giydi. Rahiplerin aras─▒na kat─▒ld─▒. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Biraz ilerledikten sonra rahiplerin en büyü─čü geldi. Fakat konu┼čmuyordu. Niçin konu┼čmad─▒─č─▒ soruldu─čunda;
Nas─▒l konu┼čabilirim, aran─▒zda bir Muhammedî var! diye cevap verdi.
Halk ve rahipler galeyana gelerek;
Onu göster parçalayal─▒m." diye ba─čr─▒┼čt─▒lar.
Ba┼črahip;
Hay─▒r, yemin ederim ki söylemem, ancak ona dokunmayaca─č─▒n─▒za söz verirseniz, onu size tan─▒tabilirim, dedi.
Bunun üzerine rahipler ve halk, Muhammedî olan zâta dokunmayacaklar─▒na dâir yemin ettiler.
Ba┼črahip;
Allah için ey Muhammedî! Aya─ča kalk ve kendini göster, diye seslenince, Bayezid-i Bistami aya─ča kalkt─▒.
Ba┼č râhip;
Ad─▒n ne? diye sordu.
Bâyezîd! Cevab─▒n─▒ verdi.
Tahsil gördün mü? diye sorunca;
Rabbim ö─čretti─či kadar bir ┼čeyler biliyorum, dedi.

Bunun üzerine râhip;
O hâlde bana ┼ču hususlar─▒ cevapland─▒r: ─░kincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, be┼čincisi olmayan dördü, alt─▒nc─▒s─▒ olmayan be┼či, yedincisi olmayan alt─▒y─▒, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan onu, on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle bunlar nelerdir?
Bayezid-i Bistami ba┼črahibe;
Beni iyi dinle! ─░kincisi olmayan bir, e┼či-orta─č─▒, dengi ve benzeri olmayan Allah-ü Teâlâ’d─▒r. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talâkt─▒r (bo┼čamad─▒r) Be┼čincisi olmayan dört; Tevrat, Zebûr, ─░ncîl ve Kur'ân-─▒ Kerîm’dir. Alt─▒nc─▒s─▒ olmayan be┼č, be┼č vakit namazd─▒r. Yedincisi olmayan alt─▒ göklerin ve yerin yarat─▒ld─▒─č─▒ alt─▒ gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, k─▒yamet günü Ar┼č'─▒ ta┼č─▒yacak sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kad─▒n─▒n dokuz ay hamilelik müddetidir. On birincisi olmayan on, Musa (a.s)’─▒n  ┼×uâyb peygambere on y─▒l çobanl─▒k etmesidir. On ikincisi olmayan on bir, Yusuf peygamberin on bir karde┼čidir. On üçüncüsü olmayan on iki, on iki ayd─▒r." dedi.
Rahip tebessüm ederek;
Do─čru söyledin. ┼×imdi de bana, havadan ne yarat─▒ld─▒, havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helâk edildi? Bunlardan haber ver, dedi.
Bayezid-i Bistami;
─░sa peygamber havadan yarat─▒ld─▒, havada muhafaza edildi. Âd kavmi hava ile helâk edildi, diye cevap verdi.
Rahip;
Do─čru söyledin. Kim ate┼čten yarat─▒ld─▒, kim ate┼čten korundu ve kim ate┼č ile helâk oldu?" diye sordu.
O da;
─░blis ate┼čten yarat─▒ld─▒. ─░brahim aleyhisselâm ate┼čten korundu. Ebû Cehil ate┼č ile helâk oldu, dedi.

Rahip tekrar;
Ta┼čtan kim yarat─▒ld─▒, ta┼č içinde kim korundu ve ta┼č ile kim helâk oldu? dedi.
Bayezid-i Bistami;
Sâlih peygamberin devesi ta┼čtan yarat─▒ld─▒. Eshâb-─▒ Kehf ta┼č içinde korundu ve Ebrehe ve ordusu ta┼č ile helâk edildi, cevab─▒n─▒ verdi.
Rahip;
Do─čru söyledin. Âlimler, Cennet'te dört nehir vard─▒r, biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de ┼čaraptand─▒r. Ayr─▒ ayr─▒ olan bu dört nehir ayn─▒ kaynaktan ak─▒yormu┼č, diyorlar. Bunun dünyada bir örne─či var m─▒d─▒r? diye sordu.
Evet vard─▒r. ─░nsan─▒n ba┼č─▒ndan dört nehir akar. Kulak ya─č─▒ ac─▒d─▒r. Göz ya─č─▒ tuzludur. Burun suyu ayr─▒ bir tat ta┼č─▒r. A─č─▒zdan gelen su tatl─▒d─▒r, cevab─▒n─▒ verdi.
Rahip yine;
Do─čru söyledin. Cennet ehli yer içer fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var m─▒d─▒r? diye sorunca;

Evet vard─▒r. Ana rahmindeki cenin yer içer fakat d─▒┼čk─▒s─▒ yoktur, cevab─▒n─▒ verdi.
Râhip;
Do─čru söyledin. Cennet'te Tûbâ a─čac─▒ vard─▒r. Cennet'te hiç bir saray, hiç bir kö┼čk yoktur ki, bu a─čac─▒n dal─▒na dokunmas─▒n. Bunun dünyada bir örne─či var m─▒d─▒r?" diye sordu.

Evet vard─▒r. Güne┼č sabahleyin do─čunca böyle de─čil midir? Cevab─▒n─▒ verdi.
Rahip;
Do─čru söyledin. ┼×imdi ┼čunlar─▒ cevapland─▒r: Bir a─čaç vard─▒r, on iki dal─▒ bulunmakta, her dal─▒nda otuz yaprak ve her yaprakta be┼č çiçek yer almakta, bunlardan ikisi güne┼če, üçü karanl─▒─ča bakmaktad─▒r. Bu a─čaç nedir?" deyince:

A─čaç bir y─▒l─▒ temsil eder. On iki dal─▒, on iki ay, her daldaki otuz yaprak, günleri, her yapraktaki be┼č çiçek de, be┼č vakit namaz─▒ temsil eder, cevab─▒n─▒ verdi.
Son olarak râhip ┼čöyle sordu:
Bana ┼ču kimseden haber ver. Hacca gitmi┼č, tavaf yapm─▒┼č ve o makamlarda bulunmu┼čtur. Fakat onun ne ruhu vard─▒r ne de hac kendisine vâcibdir?"
Bayezid-i Bistami;

Nûh peygamberin gemisidir." dedikten sonra, râhibe; "Ey râhip! Birçok sorular sordun. Biz onlar─▒ cevapland─▒rmaya çal─▒┼čt─▒k. Müsaade ederseniz benim de sorular─▒m var. Fakat ben bir sorudan ba┼čka sormayaca─č─▒m. O da ┼čudur:

Cennet'in anahtar─▒ nerededir? Cennet kap─▒lar─▒n─▒n üzerinde ne yaz─▒l─▒d─▒r?
Rahip sustu ve cevap vermekten kaç─▒nd─▒. Di─čer râhipler bu duruma bozuldular ve;
Ey büyü─čümüz ma─člup mu oluyorsun? dediler.
O da;
Hay─▒r ma─člup olmak istemiyorum, deyince;
Peki öyleyse niçin cevap vermiyorsun, dediklerinde;
┼×ayet cevap verirsem benim cevab─▒ma kat─▒l─▒r m─▒s─▒n─▒z? dedi.
Bunun üzerine hepsi birden söz verdiler.
Rahip;
Dinleyin, ┼čimdi cevap veriyorum. Cennet'in anahtar─▒ ve kap─▒lar─▒n─▒n üzerinde yaz─▒l─▒ olan ibare; Lâ ─░lâhe ─░llallah Muhammedün Resûlullahd─▒r." deyip müslüman oldu. Di─čer rahipler de hep bir a─č─▒zdan Kelime-i ┼čehâdeti getirip müslüman oldular. Bayezid-i Bistami de onlar─▒n yan─▒nda bir süre kal─▒p ─░slâmiyeti ö─čretti. Böylece onun buraya gitmesinin hikmeti anla┼č─▒ld─▒.Bayezid-i Bistami, Arafat Tepesi, Senin bir benzerin var m─▒d─▒r?, mah┼čer├« kalabal─▒k, Rum diyar─▒, rahip, misafirlik, nefsi k─▒rmak, Mesih, hikmet, rahibin sorular─▒, ─░kincisi olmayan bir, ├╝├ž├╝nc├╝s├╝ olmayan iki, d├Ârd├╝nc├╝s├╝ olmayan ├╝├ž, be┼čincisi olmayan d├Ârt, alt─▒nc─▒s─▒ olmayan be┼č, yedincisi olmayan alt─▒, sekizincisi olmayan yedi, dokuzuncusu olmayan sekiz, onuncusu olmayan dokuz, on birincisi olmayan on, on ikincisi olmayan on bir, on ├╝├ž├╝nc├╝s├╝ olmayan on iki, N├╗h peygamberin gemisi, Cennet'in anahtar─▒ nerededir?, Cennet kap─▒lar─▒n─▒n ├╝zerinde ne yaz─▒l─▒d─▒r?, L├ó ─░l├óhe ─░llallah Muhammed├╝n Res├╗lullah, islamiyet, menk─▒be,
Etiketler