Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Bir insan ölüp de kabre konuldu mu, kabirde kurtlar ve böcekler cesedini, kabir dışında ise mirasçıları malını ve mülkünü hemen bölüp parçalamaya başlarlar. Kısa zamanda cesed yenilir, mal ise bölüşülüp dağıtılır. Kabirdeki mefta ise bütün bu olup bitenleri büyük bir hüzün ve pişmanlıkla seyreder durur.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 44934          bugün: 51048          toplam : 27751697


Etiketler