Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Sühreverdî der ki: "Kardeşlik pınar suyundan daha berrak ve temizdir. Zira Allah kendisi için yapılan işin tertemiz olmasını ister. Kardeşlik safiyetini korudukça devam eder. Safiyetin devamının ölçüşü de kardeşine karşı muhalefet ve itirazı terk etmektir. İki şey vardır ki sevginin safiyetini gösterir:

1. Din veya dünya işlerinde kardeşini asla kıskanmamak,

2. Kardeşini kendisine tercih edebilmek."Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler