Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İslam yalanı, dolanı, iftirayı, gıybeti, tecessüsü, fitne ve fesadı, haram yemeyi, aldatmayı, çekişmeyi haram kılmış, yasaklamıştır. Bunlar bir toplumda yaygın ise o toplumun Müslümanlığı isim ve resimden ibarettir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler