Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Biliniz ki, emel aklı gaflete düşürür; zikri unutturur. Emeli yalanlayın çünkü o kandırıcı; sahibi ise kandırılmıştır.

Hz. Ali r.a.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler