Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Bir gün İbn-i Sina, bir münazara sırasında Ebu Said Ebu’l Hayr’a: ‘’Allah kâinatın neresinde?’’ diye bir soru sorar. Ebu Said bu soruya, Allah’ın mekândan münezzeh oluşuna bir misal olarak şu cevabı verdi:

‘’Ey İbn-i Sina! Sen hekimsin. Ruhun vücudunun neresinde olduğunu söyle, ben de sana Allah’ın kâinatın neresinde olduğunu söyleyeyim.’’

 İbni Sina, Ebu Said Ebul Hayr, Allah kâinatın neresinde, Allah’ın mekândan münezzeh oluşu,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler