Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Ebedi saadeti, fani dünyada arayıp arzulamak, gafletin ve akılsızlığın en koyu halidir.ebedi saadet, fani dünya, gaflet, akılsızlık,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler