Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Haccac-ı Zâlim, Emevî devletinin ordu kumandan­larından biri idi. Sahabeden sonra gelen müslüman nesle çok zulmetmiş, baskıda bulunmuştu.

Ona dediler ki:

Sen Hazret-i Ömer’in nasıl adâlet ettiğini biliyor­sun. Ne olur, bize onun gibi muamele eyle Şöyle cevap verdi:

Hazret-i Ömer’in zamanında, sahâbeler gibi halk vardı. Siz sahâbe gibi adâlete lâyık olun, ben de Ömer gibi âdil olayım. Siz sahâbe gibi adâlete lâyık halk ol­muyorsunuz, ama benden Ömer gibi âdil olmamı bek­liyorsunuz, yağma yok. Sizin gibi halka, ancak benim gibi kumandan gerektir. Lâyıkınız budur.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler