Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Rızkını sırtında ağır yük taşıyarak kazanan hammalın biri namazlarında dâima :

Yâ Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa hayırlısından ihsan eyle, diye dua edi­yormuş.

Adamın hep aynı duayı tekrarlaması, yanındakilerin dikkatini çekmiş. Nihayet biri, bir gün sormadan edememiş:

Kardeşim, sen her namazdan sonra duada:

“ Yâ Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa yine hayırlısından ihsan eyle” diye yal­varıyorsun. Ekmeğin hayırsızı da mı olur ki?

Hammal cevap vermiş:

Birader, benim başıma geleni bir bilsen sen de ay­nı duayı tekrarlamaktan kendini alamazsın.

Yanındakiler iyice meraklanmışlar:

Neymiş başına gelen, anlat da biz de duyalım.

Hammal, bakın, başıma ne geldi, diyerek başlamış

anlatmaya: Ben ekmeğini sırtındaki ağır yüklerin altında in­leyerek kazanan bir insanım. Bir gün yine bir yokuş yukarı sırtımda ağır yükle çıkarken fena halde yorul­duğumdan sırtımdaki yükü yere indirdim. Alnımdan damlayan terleri silerken içimden bir feryad koptu, de­dim ki: “Hey yâ Rabbi, yediğim ekmeği bana ne kadar da zor veriyorsun. Ne olur, bu bir ekmeği şöyle oturdu­ğum yerden kazanmayı ihsan eylesen de, böyle kan ter içinde kalmasam.

Tam bu dua ağzımdan çıkar çıkmaz, birden kar­şımda iki kişinin sille tokat dövüştüklerini gördüm. Dayanamadım, aralarına girip ayırırken birinden yedi­ğim bir yumrukla yüzüm kan revan içinde kaldı. İşte o sırada gelen polisler, beni de kavgacılardan biri zanne­derek doğruca hapse attılar. Mahkemeye çıkıncaya ka­dar yattığım hapiste her gün bana ekmek veriliyordu. Sırtüstü yattığım yerde ayağıma gelen bu ekmeği sıkın­tı ve üzüntüden yiyemiyordum. Kendi kendime diyor­dum ki, işte ne sırtında yük taşıyorsun, ne de alnından öyle soğuk terler akıyor. Sana oturduğun yerde beda­vadan gelen ekmek. Zevkle yesen ya.. Ne var ki, dışarda çalışarak alın teriyle kazandığım o ekmek, hapiste ayağıma gelen bu bedava ekmekten çok daha huzur verici ve lezzetliydi. O zaman anladım ki, ben yanlış dua etmişim. Oturduğum yerden bir ekmek ver demi­şim, ama hayırlısından ver dememişim. İşte o günden bu yana dualarımda isteğimi değiştirdim. Rabbimden zahmetli de olsa hayırlısını, huzurlusunu vermesini ni­yaz ediyorum.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler