Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Şeytan ateşten yaratılmıştır. Böyle yaratılışı O’na bazı hususiyetler de kazandırmıştır. Nitekim şeytan çe­şitli kılık kıyafete girer, muhtelif görünüşlerde dolaşa­bilir. İsa Aleyhisselâm’a da bir gün eşek tüccarı kılığın­da görünmüştür. Kendisini hemen tanıyan Allah’ın Ne­bisi sormuş:

Ey şeytan, böyle eşek tüccarı kılığında nereye gi­diyorsun?

Tanındığını anlayan şeytan gerçeği gizleme ihtiyacı duymadan cevap vermiş:

Nereye olacak, pazara gidiyorum!

Ne yapacaksın pazarda?

Şu eşekleri yükleriyle birlikte satacağım.

İsa Aleyhisselâm merak etmiş. Eşekleri yükleriyle birlikte kim alır, diye düşünerek sormuş:

Eşekleri ayrı, yüklerini de ayrı satman gerekmez mi?

Hayır, eşeklerimin yükleri de kendileri gibi kıy­metlidir. Eşeği almak isteyenler yükünü de almak is­terler. Onun için onları üzerlerindeki yükleriyle birlikte satacağım.

Hazret-i İsa büsbütün meraklanmış.

Ey şeytan, sen bu eşeklere ne yükledin ki, ikisini birden satacağını sanıyorsun? Eşeğin yükü çok mu kıymetli sanki? demiş.

Şeytan kahkahayı basmış.

Sen, demiş, bu yükleri bilsen şaşıp kalırsın. Bil­miyorsun da onun için tereddüt ediyorsun.

Anlat bakayım neler yükledin eşeklerine.

Şeytan başlamış anlatmaya:

Şu birinci eşekte (hased), İkincisinde (kibir), üçüncüsünde ise (zulüm) yüklüdür!

Hazret-i İsa daha çok meraklanmış:

Ey şeytan, kim alır senin hased, kibir, zulüm yüklü eşeklerini? deyince bir kahkaha daha atan şey­tan:

Bak, demiş, anlatayım kimler müşteri olacak, eşeklerimi yükleriyle birlikte satın almaya?

En öndeki eşeği göstermiş:

Şu birinci eşekte (hased) yüklüdür. Bunu, bilgin­lere, azıcık ilim sahiplerine satarım. Zira bilginlerin bir kısmında hased arzusu zirvededir. Onlar kendileri gibi olan diğer bilginlere hased etmekten duramazlar. Hased ve kıskançlık onların en çok kullandıkları sermayeleridir. Bu eşek onlarındır.

Sonra ikinci eşeği göstermiş:

Şu ikinci eşekte kibir yüklüdür. Bunu da cahil zenginlere satarım. Serveti çok, bilgisi az zenginler, çok kibirli olurlar. Başkalarını küçük, kendilerini büyük görürler. Kibirsiz duramazlar. Bu eşek de onlarındır.

Son eşeği gösterirken de şöyle demiş:

Bu üçüncü eşekte ise zulüm yüklüdür. Bunu da selâhiyet sahibi âmirlere, hükümet büyüklerine sata­rım. Onlar vatandaşın isteklerini rüşvetsiz yapmazlar, istedikleri zamana kadar geciktirirler. Zulümsüz dura­mazlar. Bu da onlarındır.

Bunları dinleyen İsa Aleyhisselâm ellerini açıp Al­lah’a yalvarmaya başlamış:

Ey Rabbim, bu eşek tüccarına müşteri olmak is­temeyenleri sen koru, hased, kibir, zulüm eşeklerine muhtaç eyleme.

Duayı işiten şeytan bağırmaya başlamış:

Ne yapıyorsun, ben kiminle alış veriş yapacağım, müşterilerimi kaçıracaksın?Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler