Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Hazret-i Ömer’in oğlu Abdullah, hurmalıkta otur­muş, yemek yiyordu. O sırada önünden sürüsüyle geç­mekte olan bir çobanı, sofrasına dâvet etti.

Çoban yemeğe gelmeyince, ısrarda bulundu.

Çaresiz kalan çoban:

Ey yabancı, daha fazla ısrar etme, gelemem. Çün­kü ben oruçluyum, dedi.

Abdullah hayretle sordu:

Bu sıcakta nasıl oruç tutuyorsun?

Cehennem sıcağına göre bunun sözü mü olur? Yarın âhiret sıcağında yanmaktansa, bugün dünya sı­cağında yanmayı tercih ederim.

Abdullah bu sefer çobana şu teklifte bulundu:

Şuradan bir koyun getir de, kesip çöl kebabı ha­zırlayalım.

Koyunların hiçbiri benim değildir. Ben fakir bir çobanım, sürü sahibi başkasıdır. Sahibinin haberi ol­madan kimseye koyun ikram edemem.

Canım, sürü sahibinin nereden haberi olacak?

Sürü sahibinin haberi olmazsa, Allah’ın da mı ha­beri olmaz?

Sözün burasında duraklayan çoban, Abdullah’a şu îkazı yapar:

Allah’dan kork ey yabancı, Allah’dan..

Fakir çobanın bu hâli, Abdullah'ın çok dikkatini çeker. Birlikte koyunları otlata otlata gezerler. Akşam olunca, sürü sahibinin yanına gelirler. Abdullah’ın ilk suali, sürünün fiyatını sormak olur. Adam ağırca bir fi­yat isterse de Abdullah, istenen fiyatı ödeyerek koyun­ların hepsini satın alır, sonra çobana dönerek şöyle ko­nuşur:

Senin hakkın, başkasının koyunlarını otlatacak bir çoban olmak değildir. Sen kendi sürünü otlatan bir efendi olmaya lâyıksın. Al bunu, sürü senin olsun. Doğruluğunun karşılığını Allah bu dünyada verdiği gi­bi, âhirette de seni mükâfatlandırsın.

Böylece çöl sıcaklarında oruçlu oruçlu başkasının sürüsüne çobanlık eden takvâ sahibi çoban, artık ken­di sürüsüne efendilik etmeye başlar, hatta kendisi de çoban tutacak kadar zengin olur.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler