Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Müstehabları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sün­netleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farz­lar da gevşek davranan da marifette, Allah-û Teâlâ'nın rızâsına kavuşamaz.

Abdullah bin Mübarek (r a.)Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler