Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Halife Mansur, Cafer-i Sadık Hz.lerine: "Niçin diğer insanlar gibi siz de bizim etrafımızda dolaşmıyorsunuz?" diye sormuştu. Cafer-i Sadık Hz.leri, buna, şu cevabı verdi: "Bizim sizden bir korkumuz yoktur ki, onun için yanınıza gele­lim. Sizin de bir âhiret meseleniz yoktur ki, bize ihtiyaç duyasınız. Sizi, bir nimet içinde görmüyoruz ki, tebrik etmeye varalım. İçinde bulunduğunuz hali, bir felâket de saymıyoruz ki, tâziyede bulunalım."

Devlet idarecilerine yakınlaşmak, kişiyi, onların haksız icraatlarını hoş görmeye sevk edebilir. Diğer taraftan bu yakınlaşma, devlet imkânlarından menfaatlenme durumuna da yol açabilir. Bu sebeble gerçek âlimler ve mürşidler, devlet kapısından hep uzak durmuşlar, devlet ri­cali ile yakınlık kurmaktan daima kaçınmışlardır.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler