Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Şeyh Saçaklı lakabı ile meşhur Ebu Bekir bin Muhammed’e, Maraş kadılığı teldif edilmişti. Düşünmek için birkaç gün mühlet istedi. Ve sonunda bu teklifi reddetti. Sebebini de şöyle izah buyurdu: Pınar başına gittim. Akan suya danıştım. Bana dedi ki: "Benim halimden ibret al. Kaynaktan çıktığım zaman herkes beni içiyor, iğrenmeden kullanıyor. Fakat şehre girip çıktıktan sonra, öyle kirleniyorum ki, kimse bana el süremez oluyor. Kadı olursan, sen de bana dönersin." Bunun üzerine ben de düşündüm ve görevi kabul edersem, her türlü insanla temas edeceğim. Akıbetim, şehrin atık sularına dönecek. Teklif edilen görevi bu sebeple reddettim.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler