Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Şeyh Ebü’l-Haccac Aksurî Hz.lerine bir defasında sordular: "Maneviyatta şeyhin kim?" "Ufak bir böcek" dedi. Alay ediyor sandılar. Onların şaka sandığını anlayınca, sözünü şöyle izah etti: "Alay etmiyorum, doğru söylüyorum. Uyuyama­mıştım. Dışarıda geziyordum. Bir de baktım o böcek. Bir fener direği­ne çıkmak istiyordu. Direk çok kaygandı. Tırmanıyor, çıkamıyor, dü­şüyordu. Fakat yılmıyordu. Mutlaka çıkmak istiyordu. Onun tırmanış ve düşüşlerini saydım. Tam 600 defa oldu. Hâlâ bı­rakmıyordu. Onu o halde bırakıp namaza gittim. Namazdan çıktı­ğımda bir de ne göreyim, direğe tırmanmış. Hem de fenerin yanında duruyor." Ne ders aldıysam, o hâdiseden aldım. O hayvan bana, engellerden yılmama ve sebat örneği oldu.

 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler