Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Ebû Nuaym Isfehanî’ye, Isfehan halkı, Isfehan Cami’inde ders vermesine engel olmuşlardı. Kısa bir süre sonra, Sultan Mahmud Sebüktekin, İsfehan’ı işgal etti. Oraya bir adamını vali bırakarak ayrıldı. Halk, sultanın şehri terketmesi üzerine isyan ederek valiyi öldürdüler. Sultan Mahmud, bunun üzerine, Isfehan’a geri döndü. İsyanı bastırdıktan başka, Isfehan camiine sığınan insanları da öldürttü. Bu hâdise, şer içinde, bazan hayrın tezahür ettiğine; beşerin zülmünün, bazan kaderin adalet tecellisi olduğuna güzel bir misaldir.

Eğer ahali, Ebû Nuaym’ı camide ders vermekten menetmese idi­ler, muhtemelen o da öldürülecekti. Cenab-ı Hak, halkın zulmünün içinde, Ebu Nuaym Hz.lerini katliâmdan kurtarmış; böylelikle bu şer hâdiseyi onun hakkında hayra çevirmişti. Diğer taraftan, halk da, Ebu Nuaym gibi büyük bir velîye yaptıkları haksız muamelenin cezasını, Sultan Mahmud eliyle bulmuşlardı. Bediüzzaman Hz.leri bu konuda der ki: Musibet şerr-i mahz olmadığı gibi, bazan saadette felâket olduğu gibi, felaketten dahi saadet çıkar.

(Tarihçe-i Hayat)

Her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp küçükteki derece-i nimeti görüp Allah’a şükretmeli...

(Hakikat Çekirdekleri)Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler