Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Hz. Osman’ın katli hâdisesine iştirak edenlerden bazıları, Hz. Osman’ı kendilerinin öldürmediğini, onu öldürecek olanın Allah olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Evini kuşatma altına aldıkları zaman ok atarken, Hz. Osman’a:

“Bu okları sana attıran Allah’tır” diyorlardı. Hz. Osman on­lara şu güzel cevabı vermişti:

Allah’a iftira ediyorsunuz ey yalancılar! Eğer oku Al­lah attırsa idi, hedefe isabet ettirmez miydi?

(Hz. Osman bu sözü ile insanın kendisine verilmiş olan küçük ama özgür iradesini kullanarak neyi tercih ediyor ve hangi yoldan yürümek istiyorsa onu, hayrı veya şerri Allah’ın yarattığını ifade ediyor.)

 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler