Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İmam-ı Şiblî bir ara hastalanmıştı. Halife, tedavisi için ona Mecûsî bir doktor gönderdi. Doktor, Şiblî’ye sordu:

“Gönlün ne istiyor?”

”Senin Müslüman olmanı”

“Eğer Müslüman olursam, iyileşip hasta döşeğinden kalka­cak mısın?”

“Evet!”

Doktor, İslâmiyet’i kabul etti. Bunun üzerine Şiblî, döşeğin­den sıhhat bulup kalktı.

Bunu duyan Halîfe dedi ki:

“Ben sandım ki hastaya hekim gönderdim. Oysaki he­kime hasta yollamışım.”Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler