Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Beyazıd-ı Bistamî’ye biri gelip:

Ben Beyazıd-ı Bistamî’yi arıyorum, dediğinde:

Beyazıd-ı Bistamî:

Ben onu kırk yıldır arıyorum, cevabını vermiş. Ama bir türlü bulamıyorum.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler