Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Mübarek, yaşlı bir zata;
“Yaşınız kaç efendim?” diye sormuşlar.
“Haddi aştık evlâdım, haddi aştık,” demiş.
“O ne demek dede?” deyince,
“Yani Peygamberimizin mübarek yaşını aştık, 63’ü geçtik,” cevabını vermiş.
 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler