Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Davut a.s.’ın Rabbine sığınışı dikkate şayandır. Buyurmuştur ki:

“Allah’ım, eğer saçımın her telinde iki dil bulunsa ve bunlar gece gündüz seni tesbih etseler, gene de bir tek nimetinin hakkını ödeyemem.”Hz. Davut a.s. Davut a.s., Hz. Davud a.s.'ın Rabbine sığınışı, saçın her teli, gece gündüz tesbih etmek, nimetin hakkı, nimet,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 109279          bugün: 42347          toplam : 33927614


Etiketler