Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Deylemî ‘nin naklettiğine göre denilmiştir ki:

Cenabı- Hak Hz. Âdem (a.s)’a 1000 meslek öğretmiş, sonra şöyle buyurmuştur:

“Ey Âdem, çocuklarına ve zürriyetine de ki: Eğer dünyalık bir şey istiyorlarsa bu mesleklerle elde etmeye çalışsınlar. Dini kullanarak dünyalık sağlama yoluna gitmesinler. Çünkü din sadece bana aittir. Din karşılığında dünyalık talep eden kimseye yazıklar olsun.”Deylemî, Hz. Adem a.s., dünyalık, meslek, dini kullanmak, dünyalık derdine düşmek, din karşılığında dünyalık talebi, dinin sahibi,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 71867          bugün: 22198          toplam : 23809054


Etiketler